Från idé till eftermarknad
 

Sedan starten 2013 har LNKW Entreprenad AB utvecklats, från en verksamhet med inriktning på servicejobb, till ett bolag som idag erbjuder kompletta lösningar inom entreprenad, förvaltning och ROT.   
LNKW drivs idag av några kvinnliga entreprenörer med 20 års sammanlagd erfarenhet i branschen. Vi är bland annat diplomerade projektledare, byggingenjörer och arbetsledare.

Med noga utvald personal, tydliga mål och kunden i fokus är vi med dig från idé till handling, till avslut.

 

Ansvarsfullt företag
För oss är kvalitet, miljö och socialt ansvar en viktig del. Därför genomgår vi varje år tester för att kunna analysera våra affärer, ekonomiska hållbarhet,hållbarhet för våra medarbetare, och det långsiktiga samhällsansvar där naturligtvis miljön är en av grundpelarna.

Heta arbeten
Vi förnyar kontinuerligt våra certifieringar för att få utföra brandfarliga arbeten. En trygghet och försäkring för alla.

Bas-P och Bas-U
Arbetsmiljö är något vi jobbar dagligen med för allas trygghet. Därför är vi flera som genomgått både Bas-P och Bas-U utbildningar.

ID06 LoA2
Vi ställer höga krav och kontrollerar inte bara oss själva utan även våra samarbetspartner genom att bära ID06 2.0